Documents for the 45th General Chapter

45cg_logoacrobat13  Informe del Superior General 2013  (pdf – 2,83 MB)

acrobat13 Report of the Superior General 2013 (pdf – 2,83 MB)

acrobat13 Rapport du Supérior Général 2013 (pdf – 2,96 MB)
___

  Informe de la Asamblea Internacional 2013   (pdf – 5,47 MB)

acrobat13  Report of the Internazional Assembly 2013 (pdf – 5,65 MB )

acrobat13 Rapport de l’Assemblée Internationale 2013 (pdf – 5,50 MB)
___

acrobat13 Informe Asamblea Hermanos Jóvenes 2013 (pdf – 861 KB)

acrobat13 Report from the Young Brothers 2013 (pdf – 864 KB)

acrobat13 Rapport Assemblée Jeunes Fréres 2013 (pdf – 858 KB )